Symulator programów inwestycyjnych

Proszę wybrać fundusz
[+]Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - polskie
[+]Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - zagraniczne
[+]Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe
Strona 1 z 1

Symulator aktywnego zarządzania służy do testowania parametrów prostej strategii inwestycyjnej, opartej o „kroczące Stop Loss’y”.

Strategia ta polega na wycofaniu pieniędzy z funduszu akcyjnego gdy wartość jednostek uczestnictwa (j.u.) spada o zadaną wartość - „Próg bólu”, oraz na powrotnym transferze gdy wartość j.u. funduszu rośnie o zadaną wartość - „Sygnał powrotu”.

Krótko mówiąc: Jak spada to „uciekam w fundusze bezpieczne”, jak rośnie wracam do „akcyjnych”.

Wynik tej strategii na symulatorze porównywany jest z wynikiem, jaki w tym czasie uzyskał fundusz. W tym celu porównujemy wynik inwestora aktywnego, który dokonuje od czasu do czasu transferów z wynikiem inwestora biernego, który kupił jednostki i nic nie robił.

Wartości „Progu bólu”(PB) i „Sygnału powrotu” (SP) określa się procentowo.

„Próg bólu” mierzony jest początkowo od wartości funduszu w dniu rozpoczęcia obserwacji, a gdy fundusz rośnie algorytm symulatora zapamiętuje najwyższą wartość j.u. i od niej oblicza zadaną wielkość spadku.

„Sygnału powrotu” mierzony jest początkowo od wartości funduszu w dniu rozpoczęcia obserwacji, a gdy fundusz spada - algorytm symulatora zapamiętuje najniższą wartość j.u. i od niej oblicza zadaną wielkość wzrostu.

Dobór obu parametrów jest sprawą indywidualną i zależy, w przypadku „Progu bólu”, od poziomu akceptacji ryzyka. Nasz serwis daje możliwość bezpłatnego testowania różnych wariantów, więc każdy może sprawdzić samodzielnie na danych historycznych, jakie wartości dają zadowalające wyniki i nie wymagają zbyt dużej ilości transferów pomiędzy funduszami.

Trzeba pamiętać, że nie istnieją tzw. „Złote Parametry” – ustawienia dające świetny wynik dla każdego funduszu. Cechą indywidualną każdego funduszu jest jego zmienność i dynamika tej zmienności. Nie bez znaczenia jest fakt, że fundusze mają różnych zarządzających. Dlatego należy stosować różne parametry dla różnych funduszy.

Symulator umożliwia też analizę efektywności inwestycji w fundusze nominowane w walutach obcych, z uwzględnieniem zmian kursu waluty w badanym okresie.

Teraz wystarczy:

  • wybrać fundusz z odpowiedniej platformy,
  • podstawiać różne wartości parametrów PB i SP,
  • sprawdzić czy uzyskane wyniki są zadowalające.

Życzymy miłego i owocnego testowania.

 

Wersja: 1.8
start     strategia          fundusze     kontakt    
konto inwestor     słownik pojęć          giełda     regulamin    
     jak to działa          waluty     cennik    
                        
                    Symulator Aktywnego Zarządzania