Jak to działa?

AKTYWNE ZARZĄDZANIE to prosty sposób by zwiększyć szansę osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków za pośrednictwem inwestycji w fundusze.

Polecamy działanie w dwóch krokach:

  1. Utrzymywać aktywa w funduszach akcyjnych, gdy rynek rośnie,
  2. Niezwłocznie przenosić środki do funduszy pieniężnych lub obligacyjnych, gdy fundusze akcyjne wyraźnie tracą na wartości Większość indywidualnych strategii opartych jest na komentarzach fachowców inwestycyjnych. Jednak to nie gwarantuje sukcesu. Przewidywania analityków i doradców inwestycyjnych bywają trafne, ale nierzadko też są wręcz sprzeczne ze sobą. Zamiast odpowiedzi, pozostawiają kolejny trudny wybór – czyją strategią się kierować?

To, co można przewidzieć i zaprogramować na przyszłość to przygotować swoje reakcje na wydarzenia, które zachodzą na rynkach finansowych. Reakcje finansowe zarówno na wzrosty jak i na spadki.

Korzystając z portalu, przygotowujesz się na jedną z trzech możliwości:
- wzrosty – zielona linia,
- spadki – czerwona linia,
- trend boczny – czarna linia.


Bardzo prosta i skuteczna strategia inwestowania daje się opisać za pomocą 2 parametrów.

Pierwszy dotyczy sytuacji gdy środki inwestora zainwestowane są w funduszach akcyjnych.

Parametr ten nazywamy Próg Bólu – PB. Stanowi on odpowiedź na pytanie, jaką przejściową stratę jestem w stanie zaakceptować, w zamian za szansę ponadprzeciętnych zysków. W porozumieniu z doradcą, sam ustalasz ten próg. To może być 5%, 12% - dowolnie. Gdy taka strata zostanie osiągnięta, podstawowym i naturalnym zachowaniem inwestora staje się dążenie do ochrony kapitału, co realizuje poprzez transfer środków do funduszy bezpiecznych. Pamiętaj jednak, że Wartość tego parametru jest niezmiernie istotna i wynika bezpośrednio z osobistego profilu inwestycyjnego . Z pewnością trzeba tez rozumieć, że spadki na giełdach są tak samo naturalne jak wzrosty, tyle że mniej przyjemne.

Drugi parametr planu to Sygnał Powrotu – SP. Dotyczy on inwestora, który posiada środki ulokowane w funduszach bezpiecznych. Gdy giełdy zaczynają rosnąć, potrzebny jest sygnał do zakupu jednostek funduszy akcyjnych. Sygnał ten jest wywoływany gdy kurs urośnie o założoną wcześniej wielkość np. o 15% - 20% od najniższego zapamiętanego w okresie obserwacji poziomu wartości jednostek uczestnictwa lub indeksu.

Poniżej instruktaż na przykładzie.

Użytkownik serwisu kupił jednostki funduszu akcyjnego i ustalił parametr PB. Serwis śledzi notowania funduszu i zapamiętuje najwyższą wartość, jaka pojawi się od momentu rozpoczęcia obserwacji.

Jeżeli wartość j.u. spadnie od tej najwyższej wartości o wielkość PB, inwestor zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany Alertem wysłanym w formie e-maila. Serwis od tej pory traktuje użytkownika, jak posiadacza jednostek uczestnictwa funduszu bezpiecznego. Serwis nadal śledzi notowania funduszu akcyjnego ale od tej pory zapamiętuje najniższą wartość j.u. Od tej wartości mierzony jest drugi parametr Planu Inwestycyjnego SP – Sygnał Powrotu.

Jeżeli wartość jednostki uczestnictwa urośnie od najniższego poziomu o zadaną wielkość inwestor zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany Alertem również w formie e-maila. Serwis natomiast powróci do zapamiętywania rosnących poziomów cen i do mierzenia Progu Bólu.

Wersja: 1.8
start     strategia          fundusze     kontakt    
konto inwestor     słownik pojęć          giełda     regulamin    
     jak to działa          waluty     cennik    
                        
                    Symulator Aktywnego Zarządzania