Strategia

Korzystanie z Serwisu jest proste i przynosi wymierne korzyści, jeżeli dobrze zrozumie się koncepcję, która przyświecała jego twórcom.
Po pierwsze: aby zarabiać na funduszach inwestycyjnych trzeba posiadać pewną elementarną wiedzę oraz planować swoje działania.
Po drugie: aby zdobyć niezbędną wiedzę, wystarczy zapoznać się z opisanymi poniżej i z prostymi strategiami przedstawionymi w kolejnych zakładkach.
Po trzecie: aby stosować proste i skuteczne strategie potrzebna jest choćby minimalna aktywność ze strony inwestora.
Nasz Serwis dostarcza niezbędnej wiedzy oraz narzędzi, które umożliwiają stosowanie zyskownej strategii inwestycyjnej przy minimalnym zaangażowaniu inwestora. Jest z założenia systemem wspierającym. Dostarcza ważne informacje z rynku, pomocne przy podejmowaniu decyzji. Uważamy jednak, że najlepszym wsparciem jest wykorzystanie narzędzia i współpraca z Doradca Finansowym FCFG.

Nasza filozofia inwestycyjna oparta jest na trzech filarach:

  1. Unikaj strat i chroń kapitał - gdy mamy bessę i giełdy spadają, należy inwestować w fundusze bezpieczne (pieniężne, obligacyjne lub gwarantowane).
  2. Rośnij wraz z rynkiem i zarabiaj - kiedy panuje hossa, należy przenosić środki do funduszy akcyjnych i pomnażać kapitał korzystając ze wzrostów na giełdach.
  3. Inwestuj w te fundusze, które radzą sobie najlepiej w obecnej sytuacji rynkowej. Fundusz, który miał dobry wynik w poprzednich latach, dziś może być tym najgorszym. W portalu znajdziesz aktualne rankingi.

Takie postępowanie nazywamy AKTYWNYM ZARZĄDZANIEM i w dalszej części tego tekstu będziemy się tym terminem posługiwać.
Praktycznie wielu inwestorów zdaje sobie z tego sprawę i jest świadomych poprawności powyższego rozumowania, a w praktyce mało kto je stosuje.
Przyczyna? To wymaga uwagi, śledzenia notowań, prognozowania – jednym słowem: kłopot! Nasz serwis uwalnia inwestora i jego doradcę od śledzenia rynku. Wystarczy kilka prostych kroków:

  1. określamy swoją indywidualną strategię definiując 3 parametry
  2. sprawdzamy strategię posługując się danymi historycznymi i jeśli spełnia ona nasze oczekiwania, zatwierdzamy
  3. korygujemy strategię, jeżeli wyniki odbiegają od naszych założeń - system śledzi notowania i pomaga podejmować trudne decyzje we właściwym momencie automatycznie wysyłając wiadomości, gdy na rynku dzieje się coś ważnego

Wybór klasy aktywów funduszy.

AKTYWNE ZARZĄDZANIE opiera się tylko na dwóch kategoriach funduszy: akcyjnych oraz bezpiecznych. Proszę zauważyć, że pomijamy tu całkowicie kategorię funduszy zrównoważonych i stabilnego wzrostu. Korzystanie z funduszy stabilnego wzrostu i zrównoważonych daje złudne poczucie bezpieczeństwa i zdecydowanie je odradzamy. Prawda jest taka, że w okresie bessy fundusze stabilnego wzrostu, wbrew swojej nazwie również spadają. Nie tak gwałtownie jak akcyjne, spadają stabilnie …. ale spadają. Podobnie sytuacja wygląda z funduszami zrównoważonymi. Udział w stratach jest nieproporcjonalny do osiąganych zysków. W sytuacji gdy inwestor musi zagwarantować sobie dostęp do części swoich środków i zabezpieczyć ją przez nagłymi spadkami stosuje się inne strategie. Przykładowe rozwiązanie znajdziesz tutaj.

Strategia

AKTYWNE ZARZĄDZANIE jest przeciwstawne dość powszechnie lansowanej przez sprzedawców funduszy strategii: Kup i Trzymaj (ang. Buy and Hold). Strategia ogranicza się do określenia celu przyświecającego inwestycji (np. dodatkowa emerytura) i określenia horyzontu czasowego niezbędnego dla osiągnięcia założonego celu (10, 15, 20 i więcej lat). Strategia Kup i Trzymaj w wielu przypadkach daje rzeczywiście lepsze efekty niż lokata bankowa, ale stosując AKTYWNE ZARZĄDZANIE osiągniesz dużo lepsze wyniki.
Równie często doradcy rekomendują strategię polegającą na systematycznym zakupie jednostek uczestnictwa. Rzeczywiście strategia ta bywa z reguły skuteczna, ale wzbogacona o AKTYWNE ZARZĄDZANIE zwiększa efektywność.

Czy AKTYWNE ZARZĄDZANIE potrzebne jest osobom wpłacającym pieniądze w ramach programów systematycznego oszczędzania ?
TAK! Przynajmniej z dwóch powodów:

  1. Nikogo nie trzeba przekonywać, że ochrona zgromadzonego kapitału to podstawa skutecznego inwestowania i w przypadku spadków, kapitał należy transferować od funduszy akcyjnych do bezpiecznych, aby zawsze być w zgodzie z trendem.
  2. Jeśli chodzi o składki czyli tzw. alokację to nasze zdanie w tej sprawie jest sprzeczne z powszechnie panującym poglądem aby zawsze kolejne wpłaty alokować agresywnie (czyli w akcje). Posiadamy na potwierdzenie naszej tezy mocne argumenty. Testy przeprowadzone za pomocą naszego narzędzia na danych historycznych pokazują, że przy długotrwałych spadkach składką regularną należy zarządzać tak samo jak kapitałem. Skąd wiadomo czy spadek będzie długotrwały czy chwilowy? Nie wiadomo! Przezorność nakazuje zatem odcinać się od strat szybko i czekać co pokaże rynek. Statystyka pokazuje, że w długich okres i przy typowych cyklach giełdowych strategia AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA alokacją daje lepsze rezultaty. Co rzecz jasna nie daje gwarancji na przyszłość, ale jest istotną przesłanką

Do czego sprowadza się aktywność inwestora?

Stosowanie AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA wymaga od inwestora dwóch niezbędnych czynników:

  1. Aktywności – trzeba co jakiś czas dokonać zmian w portfelu,
  2. Wiedzy - kiedy należy tych zmian dokonać.
Mając świadomość jakim ograniczeniem i dyskomfortem dla inwestorów jest wymóg aktywności i jak trudno wybrać odpowiedni moment do dokonania zmian, stworzyliśmy ten Serwis. Pozwala on ograniczyć aktywność do niezbędnego minimum.
System generuje sygnały – nazywamy je Alertami (opis w zakładce: Jak to działa) – w momentach kiedy z kapitałem inwestora dzieje się coś ważnego i niezbędnym może się okazać dokonanie zmian w portfelu.
Kolejnym uzupełnieniem strategii AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA są preferowane przez nas proste zasady doboru funduszy. Stosujemy zasadę: Inwestuj w Siłę, a jej opis znajdziesz tutaj.

Sprawdź nas.

Jak sprawdzić skuteczność AKTYWNEGO ZARZĄDZANIA?
Jeżeli chcesz zobaczyć kilka przykładowych wykresów potwierdzających nasze tezy kliknij tutaj. Jest jednak lepszy sposób.
Każdy zarejestrowany użytkownik serwisu, który zdefiniuje swoją indywidualną strategię będzie miał możliwość sprawdzenia jej skuteczności na danych historycznych. Nie dajemy wprawdzie gwarancji określonego poziomu zysków w przyszłości, ale cykle giełdowe są na tyle powtarzalne, że strategia skuteczna w przeszłości powinna okazać się skuteczna również w przyszłości (w ten sposób powstała analiza techniczna, jedno z dwóch podstawowych narzędzi inwestorów giełdowych). Przyjdą kolejne fale wzrostów, a po nich fale spadków. Alerty naszego serwisu pozwolą ograniczyć straty i uczestniczyć we wzrostach.

Wersja: 1.8
start     strategia          fundusze     kontakt    
konto inwestor     słownik pojęć          giełda     regulamin    
     jak to działa          waluty     cennik    
                        
                    Symulator Aktywnego Zarządzania